Nhà Thầu Equinix Singapore Pte Ltd

Nhà Thầu Equinix Singapore Pte Ltd Thành lập ngày 31-03-2008 có mã số thuế là 3700737147-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Lô E, 1, CN, KCN Mỹ Phước, KCN Mỹ Phước 3, Phường Mỹ Phước,Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương (CTy TNHH ICI Việt Nam).

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Equinix Singapore Pte Ltd
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700737147-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: Lô E, 1, CN, KCN Mỹ Phước, KCN Mỹ Phước 3, Phường Mỹ Phước,Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương (CTy TNHH ICI Việt Nam)

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 18/08/2015
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 31-03-2008
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Equinix Singapore Pte Ltd tại địa chỉ Lô E, 1, CN, KCN Mỹ Phước, KCN Mỹ Phước 3, Phường Mỹ Phước,Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương (CTy TNHH ICI Việt Nam) hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.

Nhà Thầu Avon Pacific, Inc

Nhà Thầu Avon Pacific, Inc Thành lập ngày 21-06-2012 có mã số thuế là 3700736538-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 8 KCN Vsip, Đường 2, Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An,Tỉnh Bình Dương (Cty Mỹ Phẩm AVON).

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Avon Pacific, Inc
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700736538-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: 8 KCN Vsip, Đường 2, Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An,Tỉnh Bình Dương (Cty Mỹ Phẩm AVON)

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 18/08/2015
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 21-06-2012
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Avon Pacific, Inc tại địa chỉ 8 KCN Vsip, Đường 2, Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An,Tỉnh Bình Dương (Cty Mỹ Phẩm AVON) hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.

Nhà Thầu Peerless Group

Nhà Thầu Peerless Group Thành lập ngày 19-03-2012 có mã số thuế là 3700938693-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 26 VSIP đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Phường An Phú,Thị Xã Thuận An,Tỉnh Bình Dương (CTy CP Kinh Đô).

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Peerless Group
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700938693-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: 26 VSIP đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Phường An Phú,Thị Xã Thuận An,Tỉnh Bình Dương (CTy CP Kinh Đô)

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Người nộp thuế đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 19-03-2012
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Peerless Group tại địa chỉ 26 VSIP đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Phường An Phú,Thị Xã Thuận An,Tỉnh Bình Dương (CTy CP Kinh Đô) hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.

Nhà Thầu Prism Software (Autralia) Pty Ltd

Nhà Thầu Prism Software (Autralia) Pty Ltd Thành lập ngày 22-11-2011 có mã số thuế là 3700920801-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số 1, đường số 4, KCN VSIP (PEMARA LABELS (VN) Co., LTD),Phường Bình Hòa,Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương..

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Prism Software (Autralia) Pty Ltd
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700920801-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: Số 1, đường số 4, KCN VSIP (PEMARA LABELS (VN) Co., LTD),Phường Bình Hòa,Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 08/10/2015
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 22-11-2011
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Prism Software (Autralia) Pty Ltd tại địa chỉ Số 1, đường số 4, KCN VSIP (PEMARA LABELS (VN) Co., LTD),Phường Bình Hòa,Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương. hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.

Nhà Thầu Kent Precision Machinery Co., Ltd

Nhà Thầu Kent Precision Machinery Co., Ltd Thành lập ngày 25-12-2008 có mã số thuế là 3700871551-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số 6A, đường 6,Phường Bình Hòa,Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương KCN VSIP (CTy TNHH Điện Tử FOSTER).

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Kent Precision Machinery Co., Ltd
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700871551-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: Số 6A, đường 6,Phường Bình Hòa,Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương KCN VSIP (CTy TNHH Điện Tử FOSTER)

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Người nộp thuế đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 25-12-2008
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Kent Precision Machinery Co., Ltd tại địa chỉ Số 6A, đường 6,Phường Bình Hòa,Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương KCN VSIP (CTy TNHH Điện Tử FOSTER) hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.

Nhà Thầu Solarwind Software Europe Limited

Nhà Thầu Solarwind Software Europe Limited Thành lập ngày 18-05-2010 có mã số thuế là 3700851202-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số 20 Đường Số 4, Kcn Vsip Ii, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Solarwind Software Europe Limited
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700851202-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: Số 20 Đường Số 4, Kcn Vsip Ii, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 08/10/2015
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 18-05-2010
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Solarwind Software Europe Limited tại địa chỉ Số 20 Đường Số 4, Kcn Vsip Ii, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.

Nhà Thầu Esmech Equipment Pvt.Ltd

Nhà Thầu Esmech Equipment Pvt.Ltd Thành lập ngày 22-02-2011 có mã số thuế là 3700845181-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Esmech Equipment Pvt.Ltd
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700845181-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 08/10/2015
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 22-02-2011
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Esmech Equipment Pvt.Ltd tại địa chỉ Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.

Nhà Thầu Pinsent Masons

Nhà Thầu Pinsent Masons Thành lập ngày 04-05-2009 có mã số thuế là 3700835144-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Lô D, 4A, CN & D, 4C, CN, KCN Mỹ Phước 3, Phường Mỹ Phước,Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương (CTy TNHH KING JIM VN).

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Pinsent Masons
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700835144-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: Lô D, 4A, CN & D, 4C, CN, KCN Mỹ Phước 3, Phường Mỹ Phước,Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương (CTy TNHH KING JIM VN)

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 08/10/2015
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 04-05-2009
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Pinsent Masons tại địa chỉ Lô D, 4A, CN & D, 4C, CN, KCN Mỹ Phước 3, Phường Mỹ Phước,Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương (CTy TNHH KING JIM VN) hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.

Nhà Thầu Cmpmedica Asia Pte., Ltd

Nhà Thầu Cmpmedica Asia Pte., Ltd Thành lập ngày 23-03-2012 có mã số thuế là 3700823822-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số 23 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore , Phường Bình Hòa ,Thị Xã Thuận An , Tỉnh Bình Dương (CTy TNHH DIETHELM VN).

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Cmpmedica Asia Pte., Ltd
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700823822-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: Số 23 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore , Phường Bình Hòa ,Thị Xã Thuận An , Tỉnh Bình Dương (CTy TNHH DIETHELM VN)

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 07/10/2015
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 23-03-2012
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Cmpmedica Asia Pte., Ltd tại địa chỉ Số 23 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore , Phường Bình Hòa ,Thị Xã Thuận An , Tỉnh Bình Dương (CTy TNHH DIETHELM VN) hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.

Nhà Thầu Nkm Coatings Co., Ltd

Nhà Thầu Nkm Coatings Co., Ltd Thành lập ngày 22-05-2008 có mã số thuế là 3700716877-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số 1, đường số 10, khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,(Công Ty TNHH Sơn JOTUN ).

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Nkm Coatings Co., Ltd
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700716877-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: Số 1, đường số 10, khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,(Công Ty TNHH Sơn JOTUN )

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 19/08/2015
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 22-05-2008
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Nkm Coatings Co., Ltd tại địa chỉ Số 1, đường số 10, khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,(Công Ty TNHH Sơn JOTUN ) hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.