Nhà Thầu Stocko Contact Gmbh & Co.Kg

Nhà Thầu Stocko Contact Gmbh & Co.Kg Thành lập ngày 29-12-2010 có mã số thuế là 3700676889-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ (CTy TNHH THERMTRO), 12, Đ. số 2, KCN VN, Singapore12 ĐL Độc Lập, KCN Vsip,Phường Bình Hòa,Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Stocko Contact Gmbh & Co.Kg
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700676889-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: (CTy TNHH THERMTRO), 12, Đ. số 2, KCN VN, Singapore12 ĐL Độc Lập, KCN Vsip,Phường Bình Hòa,Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 07/08/2015
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 29-12-2010
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Stocko Contact Gmbh & Co.Kg tại địa chỉ (CTy TNHH THERMTRO), 12, Đ. số 2, KCN VN, Singapore12 ĐL Độc Lập, KCN Vsip,Phường Bình Hòa,Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.

Nhà Thầu Shibuya Machinery Corporation

Nhà Thầu Shibuya Machinery Corporation Thành lập ngày 17-08-2010 có mã số thuế là 3700676800-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 27 Đại Lộ Thống Nhất,KCN Vsip, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,(CTy TNHH TAKAKO VN).

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Shibuya Machinery Corporation
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700676800-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: 27 Đại Lộ Thống Nhất,KCN Vsip, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,(CTy TNHH TAKAKO VN)

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 07/08/2015
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 17-08-2010
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Shibuya Machinery Corporation tại địa chỉ 27 Đại Lộ Thống Nhất,KCN Vsip, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,(CTy TNHH TAKAKO VN) hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.

Nhà Thầu Surv Ltd

Nhà Thầu Surv Ltd Thành lập ngày 08-10-2010 có mã số thuế là 3700676790-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam,Singapore, Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương(CTy LD TNHH KCN VSIP).

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Surv Ltd
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700676790-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam,Singapore, Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương(CTy LD TNHH KCN VSIP)

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 07/08/2015
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 08-10-2010
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Surv Ltd tại địa chỉ Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam,Singapore, Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương(CTy LD TNHH KCN VSIP) hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.

Nhà Thầu Sam Boo Machine Co., Ltd

Nhà Thầu Sam Boo Machine Co., Ltd Thành lập ngày 08-03-2007 có mã số thuế là 3700675123-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ KCN Mỹ Phước 2,Phường Mỹ Phước,Thị Xã Bến Cát Tỉnh Bình Dương (CTY TNHH TP ORION VINA).

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Sam Boo Machine Co., Ltd
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700675123-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: KCN Mỹ Phước 2,Phường Mỹ Phước,Thị Xã Bến Cát Tỉnh Bình Dương (CTY TNHH TP ORION VINA)

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 20/07/2015
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 08-03-2007
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Sam Boo Machine Co., Ltd tại địa chỉ KCN Mỹ Phước 2,Phường Mỹ Phước,Thị Xã Bến Cát Tỉnh Bình Dương (CTY TNHH TP ORION VINA) hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.

Nhà Thầu Tai Chong Company Ltd

Nhà Thầu Tai Chong Company Ltd Thành lập ngày 07-08-2007 có mã số thuế là 3700672355-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ (CTy Sun Steel),ĐT 743, ấp Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Tỉnh Bình Dương.

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Tai Chong Company Ltd
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700672355-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: (CTy Sun Steel),ĐT 743, ấp Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Tỉnh Bình Dương

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 03/07/2015
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 07-08-2007
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Tai Chong Company Ltd tại địa chỉ (CTy Sun Steel),ĐT 743, ấp Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Tỉnh Bình Dương hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.

Nhà Thầu Công Ty Nhật Thanh Hoàn Hồng

Nhà Thầu Công Ty Nhật Thanh Hoàn Hồng Thành lập ngày 20-07-2006 có mã số thuế là 3700669225-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số 16/18 đường ĐT 743, khu công nghiệp Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương(CTy TNHH Uni, President VN).

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Công Ty Nhật Thanh Hoàn Hồng
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700669225-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: Số 16/18 đường ĐT 743, khu công nghiệp Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương(CTy TNHH Uni, President VN)

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 05/06/2015
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 20-07-2006
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Công Ty Nhật Thanh Hoàn Hồng tại địa chỉ Số 16/18 đường ĐT 743, khu công nghiệp Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương(CTy TNHH Uni, President VN) hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.

Nhà Thầu Rose Media & Entertain Ment Co., Ltd

Nhà Thầu Rose Media & Entertain Ment Co., Ltd Thành lập ngày 29-04-2011 có mã số thuế là 3700665164-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số 9, Ngô Gia Tự, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, (CTy CP Truyền Thông Trí Việt).

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Rose Media & Entertain Ment Co., Ltd
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700665164-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: Số 9, Ngô Gia Tự, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, (CTy CP Truyền Thông Trí Việt)

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 13/05/2015
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 29-04-2011
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Rose Media & Entertain Ment Co., Ltd tại địa chỉ Số 9, Ngô Gia Tự, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, (CTy CP Truyền Thông Trí Việt) hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.

Nhà Thầu Dupont Korea Ltd

Nhà Thầu Dupont Korea Ltd Thành lập ngày 15-06-2006 có mã số thuế là 3700654130-011 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số 12, Đại Lộ Thống Nhất,Phường Dĩ An,Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Thông tin chung

Tên công ty: Nhà Thầu Dupont Korea Ltd
Chủ sở hữu: None
Mã số thuế: 3700654130-011

Địa chỉ thông tin liên hệ

Địa Chỉ: Số 12, Đại Lộ Thống Nhất,Phường Dĩ An,Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 15/06/2006
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 15-06-2006
Lưu ý:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Thầu Dupont Korea Ltd tại địa chỉ Số 12, Đại Lộ Thống Nhất,Phường Dĩ An,Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương hoặc Cục Thuế Tỉnh Bình Dương để có thông tin chính xác nhất.