astro.com - Phân tích website miễn phí

Astro.com xếp hạng # 7,748 trên world wide web, thứ hạng càng thấp chứng tỏ website càng phổ biến trên môi trường internet.

Dự kiến website kiếm được khoảng $ 104.16 USD mỗi ngày từ quảng cáo và định giá website rơi vào khoảng $ 76,037 USD.

Thời gian tải trang trung bình là 3.43 giây.

Dự kiến website có khoảng 29,760 view mỗi ngày.

Địa chỉ IP hiện tại của website astro.com là 192.53.104.242. Báo cáo được cập nhật từ ngày May 7, 2022.

Traffic và giá trị ước tính

Traffic / ngày 29,760
Thu nhập $ 104.16 USD
Tổng giá trị $ 76,037 USD

Thứ hạng website theo Alexa

Trên thế giới 7,748
Theo quốc gia 4,038 in United States

Đo lường tương tác mạng xã hội

Facebook 0 likes/shares
Google Plus 0 +1s
Pinterest 1 pins
Linkedin 0 shares
StumbleUpon 0 stumbles

Phân tích hiệu suất website

Địa chỉ IP 192.53.104.242
Thời gian tải 3.43 seconds

Phân tích Onpage

Tiêu đề Horoscope and Astrology – Homepage – Astrodienst

Length: 49 characters

Từ khóa Astrodienst, horoscope, horoscopes, horoscope 2013, free horoscopes, daily horoscope, astrology, love, aries, taurus, gemini, cancer, leo, virgo, libra, scorpio, sagittarius, capricorn, aquarius, pisces, zodiac, starsigns, forecast, yearly horoscope, liz…

Length: 296 characters

Mô tả Free Astrology and Horoscopes from Astrodienst! Get your free horoscope – and much more! Astrodienst provides the world’s best astrology site for free horoscopes, professional astrological reports and information about astrology.

Length: 229 characters

H1 5 tags

– The Art of Astrology
– Psychological Horoscope Analysis
– Yearly Horoscope Analysis
– The Seven Sins
– World’s Best Horoscopes

H2 7 tags

– Free Horoscopes
– The World’s Best Horoscopes
– All about Astrology
– All about Astrology
– Today’s Birthdays
– Yesterday’s birthdays
– New in Astrodatabank

H3 5 tags

– Astro Shop
– Recommendation
– High Quality Horoscopes and Subscriptions
– New Articles from our partners
– 9000YearsEphemeris

H4 8 tags

– The Best Time
– Free Horoscopes
– Daily Horoscope
– Charts & Calculations
– Personal Forecast for 12 Months, by Liz Greene
– Relationship Horoscope
Psychological Relationship Horoscope, by Liz Greene
– The new horoscope by Liz Greene
– Topics in the Astro Shop

H5 18 tags

– Astrological Insights with modern Psychology
– by Liz Greene
– Every outer event has its meaning
– The secret patterns of your relationship
– The Journey from Shadow into Light
– TIMELORDS MAGAZINE
– The ASTROLOGICAL JOURNAL
– The CAREER ASTROLOGER
– The MOUNTAIN ASTROLOGER
– IVC CONSTELLATION NEWS
– UNDERSTANDING ASTROLOGY
– Chart of the moment
– Astro-DatabankBirthdays & New Data
– Personal
– Relationship
– Forecast
– Children
– Subscriptions

H6 0 tags
Tổng số hình ảnh 23 images
Liên kết nội bộ 268 internal links
Link out 0 external links