bitly.com - Phân tích website miễn phí

Bitly.com xếp hạng # 290 trên world wide web, thứ hạng càng thấp chứng tỏ website càng phổ biến trên môi trường internet.

Dự kiến website kiếm được khoảng $ 2,237.90 USD mỗi ngày từ quảng cáo và định giá website rơi vào khoảng $ 1,633,667 USD.

Thời gian tải trang trung bình là 0.69 giây.

Dự kiến website có khoảng 639,400 view mỗi ngày.

Địa chỉ IP hiện tại của website bitly.com là 67.199.248.14. Báo cáo được cập nhật từ ngày March 27, 2022.

Traffic và giá trị ước tính

Traffic / ngày 639,400
Thu nhập $ 2,237.90 USD
Tổng giá trị $ 1,633,667 USD

Thứ hạng website theo Alexa

Trên thế giới 290
Theo quốc gia 97 in India

Đo lường tương tác mạng xã hội

Facebook 0 likes/shares
Google Plus 0 +1s
Pinterest 0 pins
Linkedin 0 shares
StumbleUpon 0 stumbles

Phân tích hiệu suất website

Địa chỉ IP 67.199.248.14
Thời gian tải 0.69 seconds

Phân tích Onpage

Tiêu đề URL Shortener – Short URLs & Custom Free Link Shortener | Bitly

Length: 63 characters

Từ khóa

Length: 0 characters

Mô tả Free URL shortener to create perfect URLs for your business. Bitly helps you create and share branded links with custom domains at scale. ✓ Check it out!

Length: 155 characters

H1 1 tags

– Short links, big results

H2 1 tags

– A URL shortener built with powerful tools to help you grow and protect your brand.

H3 8 tags

– The link shortener that has your brand’s back
– What our customers are saying
– The most recognized brands in the world love Bitly
– Frequently asked questions
– More than a link shortener
– More than a free link shortener
– More than a link shortener
– Cement Your Presence.Build Your Brand With Bitly Basic.

H4 8 tags

– Your brand wasn’t built to be hidden. Help it stand out with branded links that drive more clicks.
– Why Bitly?
– Company
– Solutions
– Features
– Resources
– Legal
– Company

H5 13 tags
– Want to customize, brand, and track your links?
– Inspire trust
– Boost results
– Gain control
– What is a URL Shortener?
– Benefits of a Short URL
– What is a Custom URL Shortener?
– Features of Bitly’s Link Management Platform
– Why Choose Bitly
– Want to customize, brand, and track your links?

H6 0 tags
Tổng số hình ảnh 52 images
Liên kết nội bộ 105 internal links
Link out 5 external links