dramasee.net - Phân tích website miễn phí

Dramasee.net xếp hạng # 328,166 trên world wide web, thứ hạng càng thấp chứng tỏ website càng phổ biến trên môi trường internet.

Dự kiến website kiếm được khoảng $ 6.44 USD mỗi ngày từ quảng cáo và định giá website rơi vào khoảng $ 4,702 USD.

Thời gian tải trang trung bình là 0.71 giây.

Dự kiến website có khoảng 1,839 view mỗi ngày.

Địa chỉ IP hiện tại của website dramasee.net là 172.64.168.33. Báo cáo được cập nhật từ ngày March 29, 2022.

Traffic và giá trị ước tính

Traffic / ngày 1,839
Thu nhập $ 6.44 USD
Tổng giá trị $ 4,702 USD

Thứ hạng website theo Alexa

Trên thế giới 328,166
Theo quốc gia 150,846 in United States

Đo lường tương tác mạng xã hội

Facebook 0 likes/shares
Google Plus 0 +1s
Pinterest 0 pins
Linkedin 0 shares
StumbleUpon 0 stumbles

Phân tích hiệu suất website

Địa chỉ IP 172.64.168.33
Thời gian tải 0.71 seconds

Phân tích Onpage

Tiêu đề DramaSee – Watch Movies, Korean Drama and KShow in EngSub Online Free

Length: 69 characters

Từ khóa

Length: 0 characters

Mô tả DramaSee is a website to Watch Movies, Korean Drama and Korean TV Shows online for free with English subtitles. Update everyday!

Length: 128 characters

H1 0 tags
H2 5 tags

– Recent
– Chinese Drama
– Korean Drama
– Thailand Drama
– Japanese Drama

H3 0 tags
H4 55 tags

– in 8 hours
14 episode
– in 5 hours
8 episode
– in 5 hours
6 episode
– in 4 hours
4 episode
– in 4 hours
19 episode
– in 3 hours
4 episode
– in 3 hours
18 episode
– in 2 hours
20 episode
– in 44 minutes
1931 episode
– in 42 minutes
90 episode
– 12 minutes ago
330 episode
– 3 hours ago
14 episode
– 3 hours ago
23 episode
– 3 hours ago
9 episode
– 3 hours ago
6 episode
– in 3 hours
18 episode
– 3 hours ago
14 episode
– 3 hours ago
23 episode
– 3 hours ago
38 episode
– 3 hours ago
15 episode
– 3 hours ago
3 episode
– 3 hours ago
31 episode
– 4 hours ago
19 episode
– 18 hours ago
18 episode
– one day ago
13 episode
– in 44 minutes
1931 episode
– in 42 minutes
90 episode
– 12 minutes ago
330 episode
– 3 hours ago
9 episode
– 3 hours ago
6 episode
– 3 hours ago
3 episode
– 3 hours ago
4 episode
– 3 hours ago
4 episode
– 3 hours ago
10 episode
– 3 hours ago
4 episode
– 18 days ago
10 episode
– 3 months ago
12 episode
– 5 months ago
12 episode
– 5 months ago
1 episode
– 5 months ago
7 episode
– 5 months ago
– 5 months ago
– 6 months ago
17 episode
– 7 months ago
15 episode
– 7 months ago
17 episode
– 3 hours ago
2 episode
– 3 hours ago
3 episode
– 3 hours ago
16 episode
– 3 hours ago
9 episode
– 3 hours ago
7 episode
– 6 days ago
3 episode
– in 4 hours
4 episode
– 12 days ago
12 episode
– in 3 hours
4 episode
– 19 days ago
2 episode

H5 60 tags

– Japanese Drama

322
– Japanese Drama

36
– Japanese Drama

326
– Japanese Drama

15
– Japanese Drama

30
– Japanese Drama

10
– Chinese Drama

8
– Japanese Drama

90
– Korean Drama

5.1k
– Korean Drama

531
– Korean Drama

4.7k
– Chinese Drama

1
– Chinese Drama

13
– Korean Drama

11.1k
– Korean Drama
– Chinese Drama

8
– Chinese Drama

1
– Chinese Drama

13
– Chinese Drama
– Chinese Drama
– Chinese Drama

4
– Chinese Drama

4
– Chinese Drama

435
– Chinese Drama

11
– Chinese Drama

13
– Korean Drama

5.1k
– Korean Drama

531
– Korean Drama

4.7k
– Korean Drama

11.1k
– Korean Drama
– Korean Drama

4
– Korean Drama

2
– Korean Drama
– Korean Drama

1
– Korean Drama

1
– Thailand Drama

21
– Thailand Drama

300
– Thailand Drama

1.7k
– Thailand Drama

1.7k
– Thailand Drama

4.0k
– Thailand Drama

95.7k
– Thailand Drama

52.8k
– Thailand Drama

5.2k
– Thailand Drama

4.8k
– Thailand Drama

3.1k
– Japanese Drama
– Japanese Drama

1
– Japanese Drama

2
– Japanese Drama
– Japanese Drama
– Japanese Drama

23
– Japanese Drama

15
– Japanese Drama

31
– Japanese Drama

10
– Japanese Drama

24
– Top Drama
– Top Genres
– Search
– Contact
– LEGAL

H6 0 tags
Tổng số hình ảnh 62 images
Liên kết nội bộ 245 internal links
Link out 1 external links