electron.net - Phân tích website miễn phí

Electron.net xếp hạng # 3,984,414 trên world wide web, thứ hạng càng thấp chứng tỏ website càng phổ biến trên môi trường internet.

Dự kiến website kiếm được khoảng $ 3.41 USD mỗi ngày từ quảng cáo và định giá website rơi vào khoảng $ 2,490 USD.

Thời gian tải trang trung bình là 3.07 giây.

Dự kiến website có khoảng 974 view mỗi ngày.

Địa chỉ IP hiện tại của website electron.net là 172.67.185.47. Báo cáo được cập nhật từ ngày May 5, 2022.

Traffic và giá trị ước tính

Traffic / ngày 974
Thu nhập $ 3.41 USD
Tổng giá trị $ 2,490 USD

Thứ hạng website theo Alexa

Trên thế giới 3,984,414
Theo quốc gia N/A

Đo lường tương tác mạng xã hội

Facebook 0 likes/shares
Google Plus 0 +1s
Pinterest 0 pins
Linkedin 0 shares
StumbleUpon 0 stumbles

Phân tích hiệu suất website

Địa chỉ IP 172.67.185.47
Thời gian tải 3.07 seconds

Phân tích Onpage

Tiêu đề Electron | Empowering Distributed Energy Markets

Length: 48 characters

Từ khóa

Length: 0 characters

Mô tả Electron was founded on the belief that energy systems of the future would need digitally optimised marketplaces.

Length: 113 characters

H1 2 tags

– Launch & Operate
Distributed
Energy Markets
– Empowering

Net Zero
Local Markets
Flexible Grids
Digital Efficiency
Future Energy

H2 15 tags

– Electron is an Entech company accelerating the transition to Net Zero.
– Who We Serve
– Our flexibility platform enables
– Network and System Operators:
– Asset owners, operators and traders:
– Retailers and aggregators:
– Consumers:
– Network and System Operators:
– Asset owners, operators and traders:
– Retailers and aggregators:
– Consumers:
– Our Solutions
– Partners
– Investors
– Awards

H3 10 tags

– Technology
– Platform
– Global energy systems are reorienting & digitising
– Value is already shifting into local energy markets
– Electron provides transformative solutions, available to all energy market participants
– Project Artemis – South Korea
– Project Groupe-Bilan Flex – Switzerland
– Project London2London – Ontario, Canada
– Project RecorDER – UK
– Project TraDER – Orkney, UK

H4 0 tags
H5 0 tags
H6 0 tags
Tổng số hình ảnh 34 images
Liên kết nội bộ 26 internal links
Link out 9 external links