fpt.com.vn - Phân tích website miễn phí

Fpt.com.vn xếp hạng # 52,142 trên world wide web, thứ hạng càng thấp chứng tỏ website càng phổ biến trên môi trường internet.

Dự kiến website kiếm được khoảng $ 18.69 USD mỗi ngày từ quảng cáo và định giá website rơi vào khoảng $ 13,644 USD.

Thời gian tải trang trung bình là 1.94 giây.

Dự kiến website có khoảng 5,340 view mỗi ngày.

Địa chỉ IP hiện tại của website fpt.com.vn là 210.245.119.198. Báo cáo được cập nhật từ ngày May 6, 2022.

Traffic và giá trị ước tính

Traffic / ngày 5,340
Thu nhập $ 18.69 USD
Tổng giá trị $ 13,644 USD

Thứ hạng website theo Alexa

Trên thế giới 52,142
Theo quốc gia 410 in Vietnam

Đo lường tương tác mạng xã hội

Facebook 0 likes/shares
Google Plus 0 +1s
Pinterest 0 pins
Linkedin 0 shares
StumbleUpon 0 stumbles

Phân tích hiệu suất website

Địa chỉ IP 210.245.119.198
Thời gian tải 1.94 seconds

Phân tích Onpage

Tiêu đề Công ty cổ phần FPT

Length: 28 characters

Từ khóa

Length: 0 characters

Mô tả

Length: 0 characters

H1 0 tags
H2 11 tags

– Cựu lãnh đạo Infosys là thành viên Hội đồng quản trị FPT
– Ra mắt phiên bản điện tử Báo cáo thường niên 2021
– Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
– Doanh thu, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của FPT tăng trưởng trên 20%
– FPT được vinh doanh Top doanh nghiệp tỷ USD
– Tầm nhìn chiến lược
– Made by FPT
– Hệ sinh thái FPT
– Tham gia cùng chúng tôi
– Nhà đầu tư
– 104,7

H3 1 tags

H4 10 tags

– Kinh doanh
– Công nghệ
– Con người
– Kinh doanh
– Công nghệ
– Con người
– Công nghệ
– Viễn thông
– Giáo dục
– Đồng hành cùng FPT?

H5 0 tags
H6 0 tags
Tổng số hình ảnh 24 images
Liên kết nội bộ 91 internal links
Link out 6 external links