grab.com - Phân tích website miễn phí

Grab.com xếp hạng # 6,375 trên world wide web, thứ hạng càng thấp chứng tỏ website càng phổ biến trên môi trường internet.

Dự kiến website kiếm được khoảng $ 89.25 USD mỗi ngày từ quảng cáo và định giá website rơi vào khoảng $ 65,153 USD.

Thời gian tải trang trung bình là 1.41 giây.

Dự kiến website có khoảng 25,500 view mỗi ngày.

Địa chỉ IP hiện tại của website grab.com là 13.225.173.33. Báo cáo được cập nhật từ ngày May 7, 2022.

Traffic và giá trị ước tính

Traffic / ngày 25,500
Thu nhập $ 89.25 USD
Tổng giá trị $ 65,153 USD

Thứ hạng website theo Alexa

Trên thế giới 6,375
Theo quốc gia 140 in Singapore

Đo lường tương tác mạng xã hội

Facebook 0 likes/shares
Google Plus 0 +1s
Pinterest 0 pins
Linkedin 0 shares
StumbleUpon 0 stumbles

Phân tích hiệu suất website

Địa chỉ IP 13.225.173.33
Thời gian tải 1.41 seconds

Phân tích Onpage

Tiêu đề Grab. The Everyday Everything App

Length: 46 characters

Từ khóa

Length: 0 characters

Mô tả Grab is Southeast Asia’s leading superapp. It provides everyday services like Deliveries, Mobility, Financial Services, and More.

Length: 135 characters

H1 2 tags

– Grab.Making every day better.
– Grab. Making every day better.

H2 5 tags

– From essential services to earning opportunities. We’re an all-in-one platform.
– From essentialservices to earning opportunities. We’rean all-in-one platform.
– Newsroom
– Komsan Chiyadis
– Komsan Chiyadis

H3 8 tags

– Deliveries
– Mobility
– Financial Services
– Others
– Earn with Grab
– Grow your business
– GrabForBusiness
– GrabDefence

H4 36 tags

– About Us
– Investor Relations
– Locations
– Sustainability
– Newsroom
– Grab Financial Group
– Careers
– What’s New
– Rides
– GrabFood
– GrabMart
– GrabExpress
– GrabRewards
– GrabGifts
– GrabInsure
– Financial services
– Help Centre
– What’s New
– Drive with us
– Deliver with us
– GrabInsure
– Financial services
– Driver Centre
– GrabAcademy
– Help Centre
– What’s New
– Partner with us
– Financial services
– Financial resources
– GrabExpress
– Grab for Business
– GrabAds
– GrabGifts
– GrabFinance
– GrabExpress
– GrabDefence

H5 0 tags
H6 0 tags
Tổng số hình ảnh 26 images
Liên kết nội bộ 182 internal links
Link out 9 external links