omegle.com - Phân tích website miễn phí

Omegle.com xếp hạng # 1,973 trên world wide web, thứ hạng càng thấp chứng tỏ website càng phổ biến trên môi trường internet.

Dự kiến website kiếm được khoảng $ 469.77 USD mỗi ngày từ quảng cáo và định giá website rơi vào khoảng $ 342,933 USD.

Thời gian tải trang trung bình là 0.19 giây.

Dự kiến website có khoảng 134,220 view mỗi ngày.

Địa chỉ IP hiện tại của website omegle.com là 104.23.140.25. Báo cáo được cập nhật từ ngày May 7, 2022.

Traffic và giá trị ước tính

Traffic / ngày 134,220
Thu nhập $ 469.77 USD
Tổng giá trị $ 342,933 USD

Thứ hạng website theo Alexa

Trên thế giới 1,973
Theo quốc gia 872 in United States

Đo lường tương tác mạng xã hội

Facebook 0 likes/shares
Google Plus 0 +1s
Pinterest 1 pins
Linkedin 0 shares
StumbleUpon 0 stumbles

Phân tích hiệu suất website

Địa chỉ IP 104.23.140.25
Thời gian tải 0.19 seconds

Phân tích Onpage

Tiêu đề Omegle: Talk to strangers!

Length: 26 characters

Từ khóa

Length: 0 characters

Mô tả The Internet is full of cool people; Omegle lets you meet them. When you use Omegle, we pick someone else at random so you can have a one-on-one chat.

Length: 150 characters

H1 1 tags

– (function() {
var fn = ‘/static/’;
if (IS_MOBILE) {
fn += ‘dotcom’;
var width = 277;
} else {
//if (window.CanvasRenderingContext2D) {
// fn += ‘trans’;
//}
var width = 236;
}
fn += ‘logomasked’;
if (window.devicePixelRatio && window.devicePixelRatio > 1) {
fn += ‘@2x’;
}
fn += ‘.png’;
document.write(”);
})();

H2 5 tags

– if (window.devicePixelRatio && window.devicePixelRatio > 1) {
document.write(”);
} else {
document.write(”)
}
– Meet strangers with your interests!
– if (window.devicePixelRatio && window.devicePixelRatio > 1) {
var exclamationImg = ”
} else {
var exclamationImg = ”;
}
Video is monitored. Keep it cleandocument.write(‘ ‘ + exclamationImg);
– What do you wanna talk about?
– Start chatting:

H3 0 tags
H4 0 tags
H5 0 tags
H6 0 tags
Tổng số hình ảnh 19 images
Liên kết nội bộ 9 internal links
Link out 1 external links