slido.com - Phân tích website miễn phí

Slido.com xếp hạng # 643,347 trên world wide web, thứ hạng càng thấp chứng tỏ website càng phổ biến trên môi trường internet.

Dự kiến website kiếm được khoảng $ 4.53 USD mỗi ngày từ quảng cáo và định giá website rơi vào khoảng $ 3,307 USD.

Thời gian tải trang trung bình là 1.35 giây.

Dự kiến website có khoảng 1,294 view mỗi ngày.

Địa chỉ IP hiện tại của website slido.com là 99.84.128.39. Báo cáo được cập nhật từ ngày May 7, 2022.

Traffic và giá trị ước tính

Traffic / ngày 1,294
Thu nhập $ 4.53 USD
Tổng giá trị $ 3,307 USD

Thứ hạng website theo Alexa

Trên thế giới 643,347
Theo quốc gia 165,154 in United States

Đo lường tương tác mạng xã hội

Facebook 0 likes/shares
Google Plus 0 +1s
Pinterest 0 pins
Linkedin 0 shares
StumbleUpon 0 stumbles

Phân tích hiệu suất website

Địa chỉ IP 99.84.128.39
Thời gian tải 1.35 seconds

Phân tích Onpage

Tiêu đề Slido – Audience Interaction Made Easy

Length: 38 characters

Từ khóa slido, sli.do, audience, interaction, Q&A, questions, answers, polls, polling, presentations, conferences, events, meetings, eventprof, web app, event technology, create a poll, live polls, audience response system, live poll results, create poll,…

Length: 265 characters

Mô tả Slido is the ultimate Q&A and polling platform for live and virtual meetings and events. It offers interactive Q&A, live polls and insights about your audience.

Length: 168 characters

H1 1 tags

– Your go-to interaction app for hybrid meetings

H2 5 tags

– You can use Slido with
– It’s how you include everyone in your meetings
– Trusted by 750k customers worldwide
– Make your meetings more interactive with Slido.
– Get inspired on how to use Slido

H3 10 tags

– Live polls
– Audience Q&A
– Quizzes
– Analytics
– Intuitive and easy
– 5+ polling options
– Get started for free
– How to Run a Successful Q&A Session With Your Remote Team
– How to Use Slido for Small Meetings: 10 Interaction Tips
– 7 Interactive Poll Ideas for Your Next PowerPoint Presentation

H4 17 tags

– Product tour
– Live polls
– Live Q&A
– Word Cloud
– Live Quizzes
– Live video integration
– Analytics
– Integrations
– Remote Meetings
– Hybrid Meetings
– Virtual Events
– Business
– All-Hands Meetings
– Webinars
– Conferences
– Education
– Customer Stories

H5 0 tags
H6 0 tags
Tổng số hình ảnh 76 images
Liên kết nội bộ 87 internal links
Link out 25 external links