testing.ctu.edu.vn - Phân tích website miễn phí

Testing.ctu.edu.vn xếp hạng # 159,937 trên world wide web, thứ hạng càng thấp chứng tỏ website càng phổ biến trên môi trường internet.

Dự kiến website kiếm được khoảng $ 6.85 USD mỗi ngày từ quảng cáo và định giá website rơi vào khoảng $ 5,001 USD.

Thời gian tải trang trung bình là 0.58 giây.

Dự kiến website có khoảng 1,958 view mỗi ngày.

Địa chỉ IP hiện tại của website testing.ctu.edu.vn là 123.30.143.239. Báo cáo được cập nhật từ ngày August 10, 2022.

Traffic và giá trị ước tính

Traffic / ngày 1,958
Thu nhập $ 6.85 USD
Tổng giá trị $ 5,001 USD

Thứ hạng website theo Alexa

Trên thế giới 159,937
Theo quốc gia 1,991 in Vietnam

Đo lường tương tác mạng xã hội

Facebook 0 likes/shares
Google Plus 0 +1s
Pinterest 0 pins
Linkedin 0 shares
StumbleUpon 0 stumbles

Phân tích hiệu suất website

Địa chỉ IP 123.30.143.239
Thời gian tải 0.58 seconds

Phân tích Onpage

Tiêu đề Hệ thống thi trực tuyến

Length: 31 characters

Từ khóa moodle, Hệ thống thi trực tuyến

Length: 39 characters

Mô tả

Length: 0 characters

H1 0 tags
H2 1 tags

– Các khoá học hiện tại

H3 42 tags

– Triết học Mác – Lê nin HK3-2021-2022
– Triết học Mác – Lê nin HK3-2021-2022
– Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh (FL100H)
– Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh (FL100H)
– Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (FL200H)
– Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (FL200H)
– Giáo dục Quốc Phòng và An ninh
– Giáo dục Quốc Phòng và An ninh
– CT188_Nhập môn lập trình Web_H01_12122
– CT188_Nhập môn lập trình Web_H01_12122
– KT337_Thương mại điện tử_H01_12122
– KT337_Thương mại điện tử_H01_12122
– TV301_Thiết kế web_01_12122
– TV301_Thiết kế web_01_12122
– XH151_Ứng dụng CNTT trong du lịch_02_12122
– XH151_Ứng dụng CNTT trong du lịch_02_12122
– XH151_Ứng dụng CNTT trong du lịch_H01_12122
– XH151_Ứng dụng CNTT trong du lịch_H01_12122
– TN033_Tin học căn bản_H01_12122
– TN033_Tin học căn bản_H01_12122
– TN033 – Tin học căn bản – Hồ Văn Tú
– TN033 – Tin học căn bản – Hồ Văn Tú
– Lập trình căn bản A HK2-2020-2021
– Lập trình căn bản A HK2-2020-2021
– Kỹ năng học đại học
– Kỹ năng học đại học
– Ứng dụng CNTT trong du lịch (XH151)
– Ứng dụng CNTT trong du lịch (XH151)
– Tin học căn bản(TN033)
– Tin học căn bản(TN033)
– Lập trình căn bản A (CT101)
– Lập trình căn bản A (CT101)
– KT337-Thương mại điện tử (hk2-2020-2021)
– KT337-Thương mại điện tử (hk2-2020-2021)
– TV301_Thiết kế web (HK1 2020-2021)
– TV301_Thiết kế web (HK1 2020-2021)
– XH151_Ứng dụng CNTT trong du lịch_CT01_12021
– XH151_Ứng dụng CNTT trong du lịch_CT01_12021
– Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
– Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
– XH151_Ứng dụng CNTT trong du lịch_H01_12021
– XH151_Ứng dụng CNTT trong du lịch_H01_12021

H4 0 tags
H5 0 tags
H6 0 tags
Tổng số hình ảnh 1 images
Liên kết nội bộ 88 internal links
Link out 0 external links