tms.tnut.edu.vn - Phân tích website miễn phí

Tms.tnut.edu.vn xếp hạng # 1,005,948 trên world wide web, thứ hạng càng thấp chứng tỏ website càng phổ biến trên môi trường internet.

Dự kiến website kiếm được khoảng $ 3.48 USD mỗi ngày từ quảng cáo và định giá website rơi vào khoảng $ 2,541 USD.

Thời gian tải trang trung bình là 1.95 giây.

Dự kiến website có khoảng 994 view mỗi ngày.

Địa chỉ IP hiện tại của website tms.tnut.edu.vn là 14.238.0.25. Báo cáo được cập nhật từ ngày May 8, 2022.

Traffic và giá trị ước tính

Traffic / ngày 994
Thu nhập $ 3.48 USD
Tổng giá trị $ 2,541 USD

Thứ hạng website theo Alexa

Trên thế giới 1,005,948
Theo quốc gia 13,803 in Vietnam

Đo lường tương tác mạng xã hội

Facebook 0 likes/shares
Google Plus 0 +1s
Pinterest 0 pins
Linkedin 0 shares
StumbleUpon 0 stumbles

Phân tích hiệu suất website

Địa chỉ IP 14.238.0.25
Thời gian tải 1.95 seconds

Phân tích Onpage

Tiêu đề TMS

Length: 3 characters

Từ khóa TMS,HTML,CSS,JavaScript,C#,SQL Server,IIS,bootstrap,jquery,jquery-confirm,datetimepicker

Length: 88 characters

Mô tả TMS for TNUT

Length: 12 characters

H1 2 tags

– Hệ thống quản lý giảng dạy – TMS
– TMS bị trục trặc kỹ thuật ngày 11-10-2021Sv liên hệ GV để biết link vào lớp học online

H2 0 tags
H3 0 tags
H4 0 tags
H5 0 tags
H6 0 tags
Tổng số hình ảnh 1 images
Liên kết nội bộ 0 internal links
Link out 0 external links