typing.com - Phân tích website miễn phí

Typing.com xếp hạng # 4,608 trên world wide web, thứ hạng càng thấp chứng tỏ website càng phổ biến trên môi trường internet.

Dự kiến website kiếm được khoảng $ 456.54 USD mỗi ngày từ quảng cáo và định giá website rơi vào khoảng $ 333,275 USD.

Thời gian tải trang trung bình là 0.53 giây.

Dự kiến website có khoảng 130,440 view mỗi ngày.

Địa chỉ IP hiện tại của website typing.com là 104.19.183.44. Báo cáo được cập nhật từ ngày May 7, 2022.

Traffic và giá trị ước tính

Traffic / ngày 130,440
Thu nhập $ 456.54 USD
Tổng giá trị $ 333,275 USD

Thứ hạng website theo Alexa

Trên thế giới 4,608
Theo quốc gia 1,739 in United States

Đo lường tương tác mạng xã hội

Facebook 0 likes/shares
Google Plus 0 +1s
Pinterest 0 pins
Linkedin 0 shares
StumbleUpon 0 stumbles

Phân tích hiệu suất website

Địa chỉ IP 104.19.183.44
Thời gian tải 0.53 seconds

Phân tích Onpage

Tiêu đề Learn to Type | Free Typing Tutor – Typing.com

Length: 46 characters

Từ khóa

Length: 0 characters

Mô tả World's most trusted free typing tutor! Perfect for all ages & levels, K-12 and beyond.

Length: 96 characters

H1 1 tags

– T
e
a
c
h
i
n
g

t
h
e

F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
s

o
f

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

H2 7 tags

– Extensive Keyboarding Curriculum & So Much More
– Built for Educators
– Preparing Students for the Future
– Why You’ll Love Typing.com
– Teachers and Administrators, Get Started Today
– Free for Students. Free for Teachers. Free for Everyone.
– What’s New

H3 5 tags

– Engaging Curriculum
– Gamified Learning
– Make it Your Own
– Multilingual Content and Instruction
– Get More with Typing.com News!

H4 1 tags

– We Proudly Support These Districts & Many More

H5 0 tags
H6 0 tags
Tổng số hình ảnh 96 images
Liên kết nội bộ 65 internal links
Link out 1 external links